יום חמישי, 22/02/2024
האנשים שלי
עמוד הבית » יהדות

למה חשוב להשתתף בהתוועדות חסידית בי"ט כסלו? הרבי מסביר

לרגל 'ראש השנה י"ט כסלו, אנו מצרפים לקט מיוחד של אגרות קודש מדברי הרבי מלך המשיח על חשיבות ההשתתפות בהתוועדות י"ט כסלו, ובפרט בכפר חב"ד

22:55 ,29/11/23
אתר לחלוחית גאולתית
קרדיט: אתר לחלוחית גאולתית
בואו לכתוב בחבּוּרֶה!

חבּוּרֶה בנויה מתוכן גולשים.
גם אתם מעוניינים לכתוב ולהשפיע?
הצטרפו והעלו עכשיו את התוכן שלכם

הצטרפות

לרגל 'חג החגים' י"ט כסלו – יום ההסתלקות של המגיש ממעזריטש וחג הגאולה של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, ובו 'אור וחיות נפשנו ניתן לנו', אנו מצרפים לקט מיוחד של אגרות קודש מדברי הרבי מלך המשיח על חשיבות ההשתתפות בהתוועדות י"ט כסלו, ובפרט בכפר חב"ד • לקריאת הציטוטים

•••

• מצטרף להתוועדותכם

'לכל המשתתפים בהתועדות דיום האור והמאור יט כסלו שליטא. מצטרף להתועדותכם בתקווה ובתפילה שיומשכו ההתעוררות החיות והאור בכל השנה ובנקודה התיכונית להפיץ, מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות, מעיינות דאח ואורח חיים חסידותי בכל ארץ הקודש ויקוים בכפר ובכל ענייני אדמו"ר הזקן 'ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה' ובקרוב ממש יקוים היעוד (מיכה ב, יג) יעלה הפורץ – משיח – לפניהם פרצו – שבי הגולה – ויעבורו והשם בראשם. לחיים לחיים ולברכה'.

אגרות קודש כרך ח"י עמוד קה

• ויהיה בכל אחד ואחת ה'פדה בשלום'

'לכל המשתתפים בהפארבריינגען הגדול בכפר חבד שליטא, לחיים לחיים ולברכה. יהי רצון מה יתברך ויהיה בכל אחד ואחת ה'פדה בשלום' וגו, במילואו, ויצליחו בעשיית הכלים לזה כביאור חזל בהכתוב שזהו העוסק בתורת הנגלה והחסידות ובגמילות חסדים ובתפילה. ותמהר פדיה זו פדיית כל ישראל בכל מקום שהם ובמיוחד הנתונים בצרה ובשביה. ותיכף לזה הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו'.

אגרות קודש כרך כ"ו עמוד מט

• פליאה מהולה בצער..

'אף שמזמן רב לא קיבלתי מכתב מכתבו אישית, אבל כמובן שאנש שיחיו כותבים לי בזה מעצמם ובפרט כשהנני דורש בשלומו. ובטח יבין הפליאה מהולה בצער שגרמה לי הידיעה שלפעם הראשונה מהתייסדות כפר חבד לא השתתף כבודו בהתוועדות דיט כסלו שם. ומותר להאריך לדווכתיה בגודל ערך העניין בכל הפרטים וחשיבות נוכחיותו בהתועדות דחג הגאולה בכפר חבד, בפרט שהעניין נוגע להשפעה על הרבים, ובנקודה הפנימית דהפצת המעיינות, ביחוד בשנת סגולה זו, שנה ה-200 להסתלקות – הילולא של הבעל שם טוב, כמו שהדגשתי כמה פעמים במכתבי דהאי שתא.

מובן גם כן שאין לי כל ספק שבטח היו סיבות חשובות לזה, אבל בנוגע להזולת – הרי בטבע בני האדם שאינם באים לשאול ביאור ואינם יושבים ומחכים למי שהוא שיבוא ויתרץ קושיותיהם, וברובא דרובא אם אפילו מבארים להם הטעם אינם מקבלים אותו, כי כל אחד בעצמו ממציא ומבאר הטעם מתאים לרוחו והשקפתו. עוד מובן שאין כוונתי להטיף מוסר, ועל אחת כמה וכמה שלא באתי לצערו חס ושלום, אבל כיון שבכל ענינים כגון אלו חזקה שיד הלעומת זה (על ידי בן אדם המייעצו) המבלבל באמצע, וכפתגם כק אדמור מוהרש 'לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים עניו ובעל מידות טובות' (הועתק העניין בשלמותו ב'היום יום', כ"ג סיוון), אפשר שהיה כן גם במקרה זה וגרם לאי הופעתו בהתועדות, והרי עלול הלעומת זה להתחפש עוד הפעם בלבוש האמור ולבלבל עניינים כגון אלו שבעתיד, שלכן באה כתיבה זו, ותקותי חזקה שאז לא יצליח, ובפרט שזכות הרבים מסייעת לכבודו בניצול השפעתו בשטח האמור דהפצת המעיינות'.

אגרות קודש כרך י"ט עמוד קטו

• שכולם ישתתפו בהמון בהתוועדות

'בוודאי עושים כל ההכנות הדרושות לחגיגת יום גאולתנו ופדות נפשנו, אשר אור וחיות נפשנו ניתן לנו, הוא י"ט בכסלו בכפר חבד – בסדר נכון ובהתרחבות היאותה, וכמו שנאמר 'ואתהלכה ברחבה', אפילו בכמות. ומתאים להעבודה והתפקיד הנפשי של הפצת המעינות חוצה, בוודאי ישתדלו, אשר גם אותם שלעת עתה נמצאים עדיין בחוץ ישתתפו ובהמון בחגיגה והתוועדות, וחזקה לדברי נשיאינו הקדושים שישמיעו ויזכירו בעת ההתועדות שיפעלו פעולה בכל אחד ואחד מהמתוועדים, כי דבריהם חיים (לעבען) ובמילא גם מחַיים (מאַ כען לעבדיג) ובחיים האמתים'.

אגרות קודש כרך י"ב עמוד צד

• עניין של אנש בארץ הקודש

'והנה פשוט הדבר אשר ההתועדות דכפר חבד כיט כסלו, זה עניין של אנש בארץ הקודש תבנה ותכונן ופשיטא דהכפר כולו ונוגע לכל עניניו, ובפרט שבין המשתתפים נמצאים כמה מבעלי השפעה במשרדים השונים ועל ידי היכרות בעת ההתועדות מתוסף בפעולותיהם, ולכן לא לבד שמוכרחת ההתועדות זו באופן פומבי אלא שמוכרחת גם כן תוכנית מראש'..

אגרות קודש כרך ט"ז עמוד קז

• תקוותי שהשתתף בהתוועדות בכפר חב"ד..

'בהנוגע לשאלתו על דבר אפשריות ביקורי בארץ הקודש תבנה ותכונן בראשית הקיץ, הנה כנראה לעת עתה, תוכנית עבודתי תאלצני להיות כאן – על כל פנים משך כל הקיץ. אף על פי שאינו מזכיר במכתבו, תקותי שהשתתף בהתועדות דיט כסלו (בכפר חבד) אשר כבודו בטח יודע פרשת יום בהיר זה, אשר רבותינו נשיאינו קראוהו בשם 'ראש השנה' לעניני חסידות. וענין ראש השנה הריהו התעוררות כללית על כל השנה, וכן הוא בהנוגע ליט כסלו, שתפקידו לעורר ולהמשיך התעוררות וחום חסידותי בכל עניני איש הישראלי ובפרט בהחזקת התורה והפצתה'..

אגרות קודש כרך ט"ז עמוד רמה

חבּוּרֶה מספקת פלטפורמה לכותבי תוכן ואינה אחראית על איכות ואמינות התוכן ובכלל. לדיווח על טעות או הפרת זכויות ולכל דיווח על התוכן לחץ כאן. ייתכן שהתמונות בכתבה יהיו כפופות לזכויות יוצרים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות של לחלוחית גאולתית חבד
עוד באותו מדור
ajax loader
- תוכן בבדיקה טרם עלה לאתר -
- תוכן בבדיקה טרם עלה לאתר -
האפליקציה שלנו מחכה לכם התקינו עכשיו